Naudojimosi taisyklės

1. Sąlygos

Lankydamiesi svetainėje https://pinavija.lt, jūs sutinkate, kad būtų laikomasi šių paslaugų teikimo sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir sutinkate, kad esate atsakingi už visų taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su nė viena iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba patekti į ją. Šioje svetainėje esančią medžiagą gina galiojantys autorių teisių ir prekės ženklų įstatymai.

2. Intelektinės nuosavybės teisių išlaikymas

 1. Leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) egzempliorių UAB „Nunas“ interneto svetainėje yra skirtas tik asmeniniam, nekomerciniam laikinam žiūrėjimui. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisės perleidimas ir pagal šią licenciją negalima:
  • keisti ar kopijuoti turinio;
  • naudoti medžiagą bet kokiems komerciniams tikslams arba bet kokiam viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
  • bandymas dekompiliuoti ar atkurti bet kokią programinę įrangą, esančią UAB „Nunas“ tinklalapyje;
  • pašalinti iš autorių teisių autorių teises ar kitus nuosavybės teises; arba
  • perduoti medžiagą kitam asmeniui arba vaizduoti medžiagą bet kuriame kitame serveryje.
  • Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų, ir UAB „Nunas“gali ją bet kada nutraukti. Nustodami žiūrėti šias medžiagas ar nutraukę šios licencijos galiojimą, turite sunaikinti visas jūsų turimas atsisiųstas medžiagas – elektronine ar spausdinta forma.

3. Atsisakymas

 1. Medžiaga UAB „Nunas“ tinklalapyje pateikiama „tokia, kokia yra“ pagrindu. UAB „Nunas“ nesuteikia neiišreikštų, nei numanomų garantijų, todėl atsisako ir paneigia visas kitasgarantijas, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas ar pardavimo sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui, intelektinės nuosavybės nepažeidimą ar kitokį pažeidimą teisės.
 2. Be to, UAB „Nunas“ negarantuoja ir neteikia jokių tvirtinimų dėl medžiagų naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo interneto svetainėje ar kitaip susijusių su tokiomis medžiagomis ar bet kokiose su šia svetaine susijusiose svetainėse.

4. Apribojimai

UAB „Nunas“ ar jo tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, žalą, susijusią su duomenų ar pelno praradimu ar dėl verslo nutraukimo), atsirandančią dėl UAB „Nunas“ medžiagų naudojimo ar nesugebėjimo jų naudoti. „Nunas“ interneto svetainė, net jei UAB „Nunas“ arba UAB „Nunas“ įgaliotasis atstovas žodžiu arba raštu buvo informuotas apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų apribojimų ar atsakomybės dėl išvestinių ar atsitiktinių nuostolių apribojimų, šie apribojimai gali būti jums netaikomi.

5. Medžiagų tikslumas

Medžiagoje, esančioje UAB „Nunas“ tinklalapyje, gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. UAB „Nunas“ negarantuoja, kad bet kuri jos interneto svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. UAB „Nunas“ gali bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti savo internetinėje svetainėje esančią medžiagą. Tačiau UAB „Nunas“ neprisiima įsipareigojimų atnaujinti medžiagas.

6. Nuorodos

UAB „Nunas“ neperžiūrėjo visų su savo svetaine susietų svetainių ir neatsako už tokios susietos svetainės turinį. Bet kurios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad UAB „Nunas“ patvirtina svetainę. Bet kurios tokios susietos svetainės naudojimas yra vartotojo pačių rizika.

7. Modifikacijos

UAB „Nunas“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šias savo interneto svetainės paslaugų teikimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate laikytis dabartinės šių paslaugų sąlygų versijos.

8. Reglamentuojantys teisės aktai

Šias sąlygas reglamentuoja ir aiškina Lietuvos įstatymai, todėl jūs neatšaukiamai patenkate į išimtinę tos valstybės ar vietovės teismų jurisdikciją.

Loading ...