Privatumo politika

Mums svarbus jūsų privatumas. UAB „Nunas“ politika yra gerbti jūsų privatumą dėl bet kokios informacijos, kurią galime rinkti iš jūsų mūsų tinklalapyje, https://pinavija.lt, ir kitose mūsų valdomose ir mūsų naudojamose svetainėse.

1. Renkama informacija

Registruojami duomenys

Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų serveriai gali automatiškai registruoti standartinius duomenis, kuriuos teikia jūsų interneto naršyklė. Tai gali būti jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas ir versija, lankomi puslapiai, apsilankymo laikas ir data, kiekvieno puslapio praleistas laikas ir kita informacija.

Įrenginio duomenys

Taip pat galime rinkti duomenis apie įrenginį, kurį naudojate norėdami patekti į mūsų svetainę. Šie duomenys gali apimti įrenginio tipą, operacinę sistemą, unikalius įrenginio identifikatorius, įrenginio parametrus ir geografinės vietos duomenis. Tai, ką renkame, gali priklausyti nuo individualių jūsų įrenginio ir programinės įrangos nustatymų. Norėdami sužinoti, kokią informaciją jie pateikia mums, rekomenduojame patikrinti savo įrenginio gamintojo ar programinės įrangos tiekėjo politiką.

Asmeninė informacija

Mes galime paprašyti asmeninės informacijos, tokios kaip jūsų:

 • Vardas
 • Socialinių tinklų profiliai
 • Gimimo data
 • Telefono numeris
 • Adresas
 • Atsiskaitymo informacija

2. Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

Mes tvarkysime jūsų asmeninę informaciją teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Mes renkame ir tvarkome informaciją apie jus tik tada, kai turime teisinius pagrindus tai daryti.

Šie teisiniai pagrindai priklauso nuo jūsų naudojamų paslaugų ir nuo to, kaip jomis naudojatės, tai reiškia, kad mes renkame ir naudojame jūsų informaciją tik ten, kur:

 • tai būtina norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba prieš sudarant tokią sutartį atlikti veiksmus jūsų prašymu (pavyzdžiui, kai mes teikiame paslaugą, kurios prašote iš mūsų);
 • tai tenkina teisėtą interesą (kurio nepaneigia jūsų duomenų apsaugos interesai), pavyzdžiui, vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, parduoti ir reklamuoti mūsų paslaugas bei ginti mūsų teisines teises ir interesus;
 • jūs suteikiate mums sutikimą tai padaryti tam tikru tikslu (pavyzdžiui, galite sutikti, kad mes atsiųstume jums mūsų informacinį naujienlaiškį); arba
 • norėdami įvykdyti teisinę prievolę, turime tvarkyti jūsų duomenis.

Jei sutinkate, kad informacija apie jus būtų naudojama tam tikram tikslui,jūs turite teisę bet kada pakeisti savo pasirinkimą (tačiau tai neturės įtakosjokiam jau vykusiam tvarkymui).

Asmeninės informacijos nesaugome ilgiau, nei būtina. Saugodami šią informaciją mes ją saugosime komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimo ir vagystės, taip pat neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar pakeitimo. Nepaisant to, mes patariame, kad nė vienas elektroninio perdavimo ar saugojimo būdas nėra 100% saugus ir negalėtų garantuoti absoliutaus duomenų saugumo. Prireikus galime saugoti jūsų asmeninę informaciją tam, kad įvykdytume teisinę prievolę arba siektume apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

3. Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes galime rinkti, laikyti, naudoti ir atskleisti informaciją šiems tikslams, o asmeninė informacija nebus toliau tvarkoma šiais tikslais nesuderinamu būdu:

 • kad galėtumėte keisti ar personalizuoti savo patirtįmūsų tinklalapyje;
 • kad galėtumėte pasiekti ir naudotis mūsų svetaine, susijusiomisprogramomis ir susijusiomis socialinėmis platformomis;
 • susisiekti ir bendrauti su jumis;
 • vidaus apskaitos tvarkymo ir administravimo tikslais;
 • analitiniams, rinkos tyrimams ir verslo plėtrai, įskaitantmūsų svetainės, susijusių programų ir susijusių socialinės žiniasklaidosplatformų valdymą ir tobulinimą;
 • reklamai ir rinkodarai, įskaitant siunčiant jums reklaminę informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas bei informaciją apie trečiąsias šalis, kuri, mūsų manymu, gali jus sudominti; ir
 • vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus ir išspręsti kilusius ginčus.

4. Asmeninės informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes galime atskleisti asmeninę informaciją:

 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, siekiant suteikti jiems galimybę teikti savo paslaugas, įskaitant (be apribojimų) IT paslaugų teikėjus, duomenų saugojimo, prieglobos ir serverių tiekėjus, skelbimų tinklus, analizę, klaidų kaupiklius, skolų išieškotojus, priežiūros ar problemų sprendimo teikėjus, rinkodaros ar reklamos teikėjai, profesionalūs patarėjai ir mokėjimo sistemų operatoriai;
 • mūsų darbuotojai, rangovai ir (arba) susiję subjektai;
 • bet kurių mūsų vykdomų akcijų rėmėjai;
 • kredito ataskaitų agentūros, teismai, tribunolai ir reguliavimo institucijos, jei nesumokėsite už prekes ar paslaugas, kurias jums suteikėme;
 • trečiosios šalys, įskaitant atstovus ar subrangovus, kurie mums padeda teikiant jums informaciją, produktus, paslaugas ar teikiant tiesioginę rinkodarą; ir
 • trečiosioms šalims rinkti ir tvarkyti duomenis.
 • UAB „Nunas” gali dalintis Jūsų asmens duomenimis tik pagal teisėtus Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų nurodymus.

5. Tarptautinis asmeninės informacijos perdavimas

Asmeninė informacija, kurią renkame, yra saugoma ir tvarkoma Lietuvoje arba ten, kur mes arba mūsų partneriai, filialai ir trečiųjų šalių teikėjai palaiko paslaugas. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad ji būtų atskleista toms trečiosioms šalims.

Mes užtikrinsime, kad bet koks asmeninės informacijos perdavimas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių į EEE nepriklausančias šalis bus apsaugotas tinkamomis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant standartines duomenų apsaugos sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija, arba naudodamiesi privalomaisiais principais. įmonių taisyklės ar kitos teisėtai priimtos priemonės.

Kai perduodame asmeninę informaciją iš ne EEE šalies į kitą šalį, jūs pripažįstate, kad trečiosioms šalims kitose jurisdikcijose gali būti netaikomi panašūs duomenų apsaugos įstatymai, kokie yra mūsų jurisdikcijoje. Kyla rizika, jei kuri nors tokia trečioji šalis imsis veiksmų ar praktikos, kurie pažeistų mūsų jurisdikcijoje esančius duomenų privatumo įstatymus, ir tai gali reikšti, kad negalėsite kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo pagal mūsų jurisdikcijos privatumo įstatymus.

6. Jūsų teisės ir asmeninės informacijos valdymas

Pasirinkimas ir sutikimas: Pateikdami mums asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad laikydamiesi šios privatumo politikos rinktume, laikytume, naudotume ir atskleistume jūsų asmeninę informaciją. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, jūs privalote turėti ir garantuoti tiek, kiek mums leidžia įstatymai, kad turite savo tėvų ar teisėto globėjo leidimą patekti į svetainę ir ja naudotis, ir jie (jūsų tėvai ar globėjas) sutiko jūs pateikiate mums savo asmeninę informaciją. Jūs neprivalote mums pateikti asmeninės informacijos, tačiau, jei to nepadarysite, tai gali paveikti jūsų naudojimąsi šia svetaine ar joje siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis.

Informacija iš trečiųjų šalių: Jei iš trečiosios šalies gausime asmeninę informaciją apie jus, mes ją apsaugosime, kaip nustatyta šioje privatumo politikoje. Jei esate trečioji šalis, teikianti asmeninę informaciją apie ką nors kitą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite tokio asmens sutikimą pateikti mums asmeninę informaciją.

Apriboti: galite pasirinkti apriboti asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą. Jei anksčiau sutikote su mumis naudoti savo asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kuriuo metu galite pakeisti savo nuomonę susisiekdami su mumis naudodami žemiau pateiktą informaciją. Jei paprašysite mūsų apriboti ar apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, mes jums pranešime, kaip apribojimas veikia jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ar produktais bei paslaugomis.

Prieiga ir duomenų perkeliamumas: galite paprašyti išsamios informacijos apie asmeninę informaciją, kurią mes turime apie jus. Galite paprašyti turimos asmeninės informacijos apie jus kopijos. Kur įmanoma, šią informaciją pateiksime CSV formatu arba kitu lengvai skaitomu kompiuterio formatu. Galite bet kada paprašyti ištrinti asmeninę informaciją, kurią turime apie jus. Taip pat galite paprašyti, kad mes perduotume šią asmeninę informaciją kitai trečiajai šaliai.

Pataisa: Jei manote, kad visa turima informacija apie jus yra netiksli, pasenusi, neišsami, nereikšminga ar klaidinanti, susisiekite su mumis naudodami žemiau pateiktą informaciją. Mes imsimės pagrįstų priemonių ištaisyti bet kokią informaciją, kuri buvo netiksli, neišsami, klaidinanti ar pasenusi.

Pranešimas apie duomenų pažeidimus: Mes laikysimės mums taikomų įstatymų, susijusių su visais duomenų pažeidimais.

Skundai: Jei manote, kad pažeidėme atitinkamą duomenų apsaugos įstatymą, ir norite pateikti skundą, susisiekite su mumis naudodami žemiau pateiktą informaciją ir pateikite išsamią informaciją apie tariamą pažeidimą. Mes nedelsdami ištirsime jūsų skundą ir atsakysime jums raštu, nurodydami tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių imsimės nagrinėdami jūsų skundą. Dėl skundo taip pat turite teisę kreiptis į reguliavimo instituciją ar duomenų apsaugos instituciją.

Atsisakykite prenumeratos: Norėdami atsisakyti mūsų el. Pašto duomenų bazės prenumeratos arba atsisakyti ryšių (įskaitant rinkodaros pranešimus), susisiekite su mumis naudodami žemiau pateiktą informaciją arba atsisakykite naudodamiesi pranešime nurodytomis atsisakymo priemonėmis.

7. Slapukai („Cookies“) ir jų naudojimas

Mes naudojame slapukus rinkdami informaciją apie jus ir jūsų veiklą mūsų svetainėje. Slapukas yra mažas duomenų rinkinys, kurį mūsų svetainė saugo jūsų kompiuteryje ir prie kurio prisijungia kiekvieną kartą apsilankę, kad galėtume suprasti, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine. Tai padeda mums pateikti jūsų turinį pagal jūsų nurodytas nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite mūsų slapukų politiką.

8. Verslo perdavimas

Jei mes ar mūsų turtas yra įsigytas, arba tuo atveju, kai mes nevykdome verslo ar bankrutuojame, mes įtrauktume duomenis į turtą, perduotą visoms šalims, kurios mus įsigyja. Jūs pripažįstate, kad toks perdavimas gali įvykti ir kad bet kurios mus įsigijusios šalys gali toliau naudoti jūsų asmeninę informaciją pagal šią politiką.

9. Mūsų politikos ribos

Mūsų svetainė gali nukreipti į išorines svetaines, kurių nenaudojame mes. Atminkite, kad mes nekontroliuojame tų svetainių turinio ir politikos ir negalime prisiimti atsakomybės už jų atitinkamą privatumo praktiką.

10. Šios politikos pakeitimai

Savo nuožiūra galime pakeisti savo privatumo politiką, kad ji atspindėtų dabartinę priimtiną praktiką. Mes imsimės pagrįstų priemonių, kad vartotojams praneštume apie pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis šia svetaine atlikus bet kokius šios politikos pakeitimus bus laikomas sutikimu su mūsų privatumo ir asmeninės informacijos praktika.

Jei atliksime reikšmingą šios privatumo politikos pakeitimą, pavyzdžiui, pakeisime teisėtą pagrindą, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmeninę informaciją, paprašysime dar kartą sutikti su pakeista privatumo politika.

UAB „Nunas” Duomenų valdytojas

administracija@nunas.lt

Ši politika įsigalioja nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Loading ...